Brandveiligheid

Brandweer en gemeente controleren streng op de brandveiligheid van studentenpanden. Als tijdens een controle blijkt dat de brandveiligheid in jouw studentenhuis onvoldoende is, dan kan iedereen uit zijn kamer gezet worden. Verhuurders en huurders moeten zich aan de regels houden. Voorkomen is beter dan genezen. 

Tips

 1. Rook nooit in bed, dit is de meest voorkomende oorzaak van brand in huis.
 2. Schaf een of meer rookmelders aan en spreek met je huisgenoten af wat je doet als de rookmelders af gaan.
 3. Zorg dat iedereen in jouw huis weet waar de vluchtwegen zijn.
 4. Het is belangrijk dat de vluchtwegen die er zijn, niet geblokkeerd worden door kasten, fietsen en dergelijke.
 5. Denk je een gaslucht in huis te ruiken, waarschuw dan altijd het gasbedrijf of de brandweer en kijk uit met elektriciteit en vuur. Een klein vonkje, van bijvoorbeeld de telefoon, is al voldoende om een explosie te veroorzaken.
 6. Gebruik geen spuitbussen in de buurt van vuur of een warmtebron.
 7. Gebruik gas en elektriciteitsleidingen niet om dingen aan op te hangen.
 8. Zorg voor voldoende afstand tussen kooktoestellen en brandbare materialen.
 9. Gebruik geen ondeugdelijke elektrische apparatuur.
 10. Zet de tv uit als je hem niet gebruikt. Laat hem dus niet stand-by staan.
 11. Bij brand: sluit, nadat de brandweer is gebeld en je de andere bewoners van jouw huis hebt gewaarschuwd, ramen en deuren om uitbreiding van de brand te voorkomen. Immers, hoe minder trek, hoe minder snel de brand zich zal verspreiden.
 12. Laat elektrische apparaten tijdens gebruik nooit onbeheerd achter.
 13. Kijk altijd uit met brandende kaarsen. Gebruik een goede kaarsenstandaard en zorg dat er zich geen brandbare materialen in de directe omgeving van de kaars bevinden.
 14. Trek bij onweer de stekker uit je tv-toestel, computer en audio-apparatuur.