Nieuws Chang weer bezig

Chang weer bezig

Volgens ROOD Utrecht, de jongerenfractie van de SP, heeft Betty Chang haar leven als verhuurder nog steeds niet gebeterd. Chang is in 2006 door ROOD en de Landelijke Studentenvakbond uitgeroepen tot de huisjesmelker van het jaar in een landelijke verkiezing. De afgelopen maand heeft ROOD een tiental klachten ontvangen van huurders van Chang. Zij ontvingen een onterechte naheffing op de servicekosten. De rekening bedroeg in sommige gevallen zelfs meer dan duizend euro. Steven, een van de huurders die een klacht indiende, kreeg in april 2008 een brief dat hij vóór 25 mei van dat jaar het huis moest verlaten vanwege een rechterlijke uitspraak, die achteraf nooit gedaan blijkt te zijn. Steven gaf gehoor aan deze oproep van Chang, maar ontving vorige maand alsnog een rekening voor de huur van april tot december 2008 omdat hij het huis ten onrechte zou hebben verlaten.

ROOD heeft de huurders geadviseerd in eerste instantie de rekening te betalen, waarna stappen kunnen worden ondernomen om aan te tonen dat Chang de boel bedondert. Het is nodig dat de rekening betaald wordt, zodat de huurders niets verweten kan worden. Ook is ROOD in samenwerking met "*USF Studentenbelangen*":http://www.usfstudentenbelangen.nl/cms/, de belangenbehartiger van studenten in Utrecht, aan het kijken hoe foute verhuurders harder aan te pakken zijn.