Nieuws Huisjesmelkers in Utrecht

Huisjesmelkers in Utrecht

[:nl]logo

Betaal jij een normale huur?

Het consumentenprogramma Kassa heeft op zaterdag 10 januari aandacht geschonken aan een van de huurmisstanden in Utrecht. Een grote groep studenten aan de Zamenhofdreef in Overvecht worden geïntimideerd nadat zij door het Huurteam de hoogte van hun huur lieten controleren. In Utrecht betalen studenten maandelijks honderden euro’s te veel huur. Als huurder kun je hier wat aan doen en kun je de te veel betaalde huur terugvorderen.

Bekijk hier de uitzending van KASSA:
Vara Kassa over Nahuys BV

Iedere huurder heeft graag een goede relatie met zijn of haar huisbaas, maar wil tegelijkertijd ook goed en betaalbaar wonen in Utrecht. Om te helpen bij het handhaven van de wettelijk toegestane huurprijs van een kamer of woning bestaat het Huurteam. Het huurteam bemiddeld tussen verhuurder en huurder wanneer de laatste zijn huurprijs wil verlagen als deze te veel betaald. Als huurder en verhuurder er niet uitkomen dan ondersteunt het huurteam de huurder bij de aanklacht procedure.

Puntenstelsel op Normalehuur.nl
Om misstanden tegen te gaan, is de hoogte van de huur van een kamer in de wet vastgelegd. Aan de hand van een aantal criteria (het zogenaamde Woningwaarderingsstelsel) wordt de hoogte van je huur bepaald. VIDIUS heeft hiervoor een makkelijke tool ontwikkeld: Normalehuur. Via de website Normalehuur.nl kun jij heel gemakkelijk kijken of jij niet teveel huur betaalt.

Oplossingen
VIDIUS is actief in gesprek met het Utrechtse stadsbestuur om dit onder studenten grote probleem op te lossen. Er zijn namelijk oplossingen om malafide huisbazen een halt toe te roepen. Twee zaken zijn hiervoor het allerbelangrijkste: duidelijke communicatie naar studenten en het aanpakken van huisbazen die veelvuldig de wet overtreden. Vandaar dat VIDIUS hoopt dat iedere nieuwe student in Utrecht actief wordt aangesproken op de mogelijkheid om de huur te checken. Op dit moment krijgen nieuwe studenten een e-mail maar dit kan volgens ons nog actiever. Van huisbazen die alsmaar de wet overtreden, vragen wij ons af of zij nog wel recht hebben op hun vergunning om kamers aan studenten te verhuren.[:en]logo

Do you pay a reasonable rent?

The consument program Kassa paid attention on Saturday 10 January to the abusing of rent in Utrecht. A group of students on the Zamenhofdreef in Overvecht are intimidated after they let the renting team check their rent. In Utrecht students pay honderds of euros too much rent. As a renter you can ask the rent you paid back, if it was a not reasonable amount.

Watch the episode from Kassa here:
Vara Kassa over Nahuys BV

Every renter would like to have a good relation with their landlord, but at the same time live comfortabel and payable in Utrecht. The renting team helps to maintain the legally permitted rent. The renting team also mediates between the landlord-tenant conflict when the renter wants to lower his rent. When these parties don’t get along, the renting team helps the renter with pressing charges.

Check at Normalehuur.nl

To prevent abuse, the maximum rent is established by law. Using various criteria the amount of rent is determined. VIDIUS created an easy tool for this: Normalehuur. Through the website Normalehuur.nl you can easily find out if you are paying too much rent.
Solutions

VIDIUS is in conversation with the city council to fix these big problems among students. There are solutions to stop slum landlords. Two things are very important in this process: clear communication to students and punishing landlords who break the law. VIDIUS goal is that every new student in Utrecht knows they have the possibility to check their rent. At the moment new students receive an e-mail but we think this can be done more effective. We are wondering why landlords who constantly break the law, have the right to rent rooms to students.[:]