Nieuws Huur niet te Duur-onderzoek 2009

Huur niet te Duur-onderzoek 2009

Uit het rapport Huur niet te duur van SSH, de studentenhuisvester uit Utrecht, blijkt opnieuw dat van de onderzochte kamers die particuliere verhuurders aanbieden op diverse websites er 86% een huurprijs hebben die boven de wettelijke maximale
huurprijsgrens ligt. Deze kamers zijn gemiddeld bijna 120,- te duur.

Het kamertekort zorgt ervoor dat de kamerprijzen tot onredelijke hoogte stijgen en dat huurders niet naar de Huurcommissie gaan om hun huurprijs te controleren. SSH pleit voor een landelijk onderzoek waarin specifiek wordt gekeken naar de redenen die kamerbewoners hebben om de Huurcommissie niet in te schakelen.

SSH is van mening dat als er voldoende betaalbare huurwoningen zijn, dit een betere doorstroom teweeg brengt op de kamermarkt, waardoor de druk afneemt.
Een ruimere kamermarkt dwingt
kamerverhuurders hun excessieve vraagprijzen te laten zakken. Sommige kamers worden zelfs aangeboden voor het dubbele van de toegestane maximale huurprijs: voor een kamer van 24m2 werd
700 euro gevraagd. Dat is 343,50 euro te duur.

Kamerbemiddelingsorganisaties kunnen vaak veel meer doen aan voorlichting over en controle van huurprijzen dan nu gebeurt. Ze worden echter zelf niet gecontroleerd op de naleving van wetgeving. Er bestaat geen landelijke verordening waarin is vastgelegd waaraan kamerwebsites zich moeten
houden.

Op gemeentelijk niveau zijn er wel verordeningen voor commerciële bemiddelingsbureaus die zich fysiek willen vestigen. De websites stellen echter dat zij geen bemiddelaar zijn maar enkel
faciliteren.

SSH heeft samen met USF Studentenbelangen een centraal informatiepunt voor kamerverhuur
opgezet. Het doel is meer transparantie op de kamermarkt te realiseren en toekomstige huurders meer informatie te geven over de mogelijkheden en rechten die ze hebben om hun situatie te verbeteren, zoals een toetsing van hun huurprijs door de Huurcommissie. De informatie is te vinden
op normalehuur.nl. SSH is verheugd dat de Huurcommissie zelf ook recent een campagne is gestart.

Bron: SSH Utrecht