Nieuws Meer studentenkamers, maar wel kleiner

Meer studentenkamers, maar wel kleiner

Er moet meer woonruimte komen voor studenten, de wachttijd om een kamer te vinden is op dit moment te lang. Dat staat in het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (2011-2016) dat vandaag wordt ondertekend. Het plan moet ervoor zorgen dat er de komende jaren 16.000 kamers extra worden gebouwd.

Om dit voor elkaar te krijgen worden de kamers kleiner dan nu het geval is. De ondergrens van 18 vierkante meter wordt losgelaten. Gedacht wordt nu aan vijftien vierkante meter of zelfs kleiner. Het plan vraagt om een investering van 1 miljard euro. Door meer te bouwen op dezelfde grond met dezelfde middelen wordt voor een groot gedeelte voorzien in de kosten. Ook wordt gezocht naar externe financiers.

In Amsterdam, Utrecht, Leiden en Delft is de wachttijd voor een nieuwe student het langst, meer dan 1 jaar. Maar ook in bijvoorbeeld Nijmegen, gaat het al diezelfde kant op. Dit terwijl het aantal studenten aan het hbo en wo de komende jaren alleen maar zal toenemen van 577.700 in 2011-2012 naar 648.100 in 2016-2017. Een groei van 70.400 studenten.

Andere maatregelen
Ook worden er andere maatregelen genomen. Zo gaan gemeenten minder parkeerplaatsen eisen en hanteren ze een lagere grondprijs als het om hun eigen grond gaat.

Kences, de overkoepelende club van studentenhuisvesting, heeft op dit moment 60.000 kamers. Zo’n 25 procent van de studenten in Nederland huurt bij een van de aangesloten organisaties een kamer. De overige 75 procent huurt bijvoorbeeld via een particuliere huisbaas, hospita of onderhuur.

Het Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting is ondertekend door de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten), de HBO-Raad, de Kennissteden*, Kences (Landelijke club van studentenhuisvestingsbureau’s), Vastgoed Belang, Lsvb, de G4 (de vier grote steden) en het ministerie van Binnenlandse Zaken.