Nieuws Minister Blok informeert de Kamer

Minister Blok informeert de Kamer

nationalebeeldbank_2009-11-391668-2_deurbellenDen Haag – Minister Blok heeft 5 juni jl. de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS). Het LAS is door alle bij studentenhuisvesting betrokken partijen in 2011 opgesteld voor de komende vijf jaar. Het LAS wil door meer samenwerking en afstemming het tekort aan studentenwoningen terugdringen.

De minister noemt in zijn brief onder andere de inspanningen van de sociale studentenhuisvesters (verenigd in Kences), de steden (de G4 en de Kennissteden) en de studenten zelf (de LSVb en andere initiatieven).

Lees het bericht op de site van Kences en de brief zelf.