Nieuws Persbericht: “500 tijdelijke kamers in Overtuin”

Persbericht: “500 tijdelijke kamers in Overtuin”

vidiusUtrecht – De gemeente Utrecht is van plan om 500 tijdelijke studentenkamers bij te bouwen in Overtuin. VIDIUS is verheugd dat er meer studentenhuisvesting gerealiseerd gaat worden en is te spreken over dit project in Leidsche Rijn. De studentenunie heeft echter wel wat kritische punten.

Zo zijn er momenteel onvoldoende voorzieningen in Leidsche Rijn. “Binnen onze achterban werd uitgesproken dat er behoefte is aan zaken als een supermarkt, kruidnier en fietsenmaker in de wijk.” aldus Leonie van der Velden, voorzitter van VIDIUS. Met de komst van Leidsche Rijn centrum zullen deze voorzieningen ook beschikbaar zijn, maar dit centrum is pas over een aantal jaren klaar dus tijdelijke voorzieningen zouden hier een oplossing kunnen bieden.

Daarnaast is de bereikbaarheid van Leidsche Rijn belangrijk. Met de opening van het station Leidsche Rijn wordt de bereikbaarheid van het gebied verbeterd, maar de trein rijdt vooralsnog maar twee keer per uur. De inzet van bussen richting het centrum van Utrecht en de Uithof blijft daarom belangrijk. Om ook te zorgen voor een opgeruimd straatbeeld pleit VIDIUS voor voldoende gratis fietsenstallingen bij het station en bij de studentenwoningen. Ook veiligheid is erg belangrijk. Leidsche Rijn is een stuk buiten het centrum en daarom zijn goed verlichte en open fietsroutes nodig om de veiligheid van studenten te verhogen.

Verder zou VIDIUS graag zien dat er in de plannen ruimte komt voor verschillende soorten bevolkingsgroepen. Op dit moment worden er in Overtuin enkel studentenwoningen en Skeave Huse (een vorm van begeleid wonen) gebouwd. “Wij willen niet dat de wijk het imago krijgt van een plek voor mensen die men liever niet de stad heeft. Dat is niet goed voor de student en niet goed voor de Leidsche Rijn” aldus Leonie. “Wellicht kan er ook ruimte gemaakt worden voor starters.” Daarnaast kan bij de aanleg van de studentenhuisvesting gedacht worden aan het creëren van mogelijkheden voor bijvoorbeeld een Daktuin zoals nu op de Uithof ontstaan is. Door dit bij de bouw al mogelijk te maken, zullen dergelijke mooie initiatieven eerder ontstaan en wordt de leefbaarheid aanzienlijk verhoogd.

Ten slotte zou VIDIUS liever zien dat er meer dan 500 tijdelijke woningen worden bijgebouwd. Leonie: “Want er is zo veel meer ruimte in Leidsche Rijn!” Op dit moment blijft wel de vraag hoe groot het kamertekort precies is. VIDIUS zou graag zien dat er een opdracht wordt uitgezet om de kamernood in Utrecht opnieuw te inventariseren, zodat hier op adequate wijze door de gemeente en investeerders op ingespeeld kan worden.

Bron: VIDIUS studentenunie

Klik hier voor het artikel op DUB over plussen en minnen van wonen in Leidsche Rijn.