Nieuws Persbericht – Tijdelijke jongerenhuisvesting zusterhuis Mesos Utrecht

Persbericht – Tijdelijke jongerenhuisvesting zusterhuis Mesos Utrecht

photoUtrecht – De gemeente Utrecht en STW Nederland hebben vanaf 1 maart a.s. een voorziening om in een oud zusterhuis tijdelijk circa 120 jongeren te huisvesten met een kamerprijs vanaf €125,- per maand. Hiermee wordt de studenten in Utrecht die woningzoekend zijn een helpende hand geboden. Door samenwerking tussen ontwikkelaar Timpaan, Vaspro Bouwmanagement en STW Nederland, de gemeente Utrecht en snel handelen van de wethouder Isabella is het gelukt om het bestaande zusterhuis op de locatie van het Antonius Ziekenhuis tijdelijk om te vormen tot jongerenhuisvesting.

Het voormalige zusterhuis is in de afgelopen weken in zeer korte tijd door aannemer Plegt-Vos geschikt gemaakt voor de tijdelijke huisvesting. Ontwikkelaar Timpaan, eigenaar van het ziekenhuis met zusterflat, heeft de locatie aangekocht met het oog op herontwikkeling naar max 250 woningen in een groene setting. De eerste fase van de planontwikkeling met 56 eengezinswoningen is op dit moment in voorbereiding. In de aanloop naar de sloop van het zusterhuis wordt voor de komende maanden gelegenheid gegeven om het bestaande zusterhuis nog een tijdelijke functie te geven. Jongeren die belangstelling hebben voor de kamers kunnen zich aanmelden bij STW Nederland.

Meer informatie op de site van STW Nederland en de site van Timpaan.