Nieuws Utrechtse kamerbewoners betalen gemiddeld 110 euro te veel per maand

Utrechtse kamerbewoners betalen gemiddeld 110 euro te veel per maand

*Utrecht, maandag 14 februari 2011
Kamerbewoners in Utrecht betalen gemiddeld 110 euro per maand te veel. Dit blijkt uit een tussenevaluatie van het Huurteam Utrecht. Kamerbewoners kunnen vanaf 1 september vorig jaar het Huurteam Utrecht inschakelen om hun huurprijs, het onderhoud en hun contract te laten checken en om eventuele vervolgstappen te zetten. Het Huurteam Utrecht heeft tussen 1 september 2010 en 1 januari 2011 in totaal 196 aanmeldingen gehad. Op basis hiervan heeft het Huurteam Utrecht een tussenevaluatie gemaakt.*

Hieruit blijkt dat studenten aan kale huur (de huur exclusief servicekosten) tussen de 120 en 640 euro betalen. Gemiddeld betaalt een student 292 euro per maand voor zijn kamer. Bij een all-in huur is dit gemiddeld 354 euro per maand. Hierbij zijn de kale huur en de servicekosten niet gesplitst. Een all-in huur is niet toegestaan, maar komt toch in 17% van de gevallen voor.

Het Huurteam Utrecht ziet in 53% van de gevallen een huurprijs boven het bedrag dat wettelijk maximaal toegestaan is. Wat men te veel betaalt, varieert sterk: van ? 2,26 tot ? 341,58. Gemiddeld betaalt de huurder 110 euro te veel aan huur voor zijn kamer. Slechts in 8% van de gevallen betaalt men een huur die onder de maximale huurprijs ligt. In de overige gevallen kan het Huurteam Utrecht (nog) geen uitspraak doen, bijvoorbeeld omdat de verhuurder de huur niet gesplitst heeft in kale huur en servicekosten.

In de praktijk blijkt dat studenten vaak niet weten hoe een en ander geregeld zou moeten zijn rondom de servicekosten. Een verhuurder mag geen winst maken op de servicekosten. De servicekosten die een huurder betaalt zijn een voorschot op de werkelijke kosten. Is het kalenderjaar afgelopen, dan heeft de verhuurder tot 1 juli de tijd om te verrekenen. Hij moet dan een specificatie geven van de gemaakte kosten. Dit kan betekenen dat de huurder een bedrag terug krijgt, maar het kan ook betekenen dat hij moet bijbetalen. Onder servicekosten kunnen bijvoorbeeld gas, water en licht vallen, maar ook roerende zaken zoals meubilering of elektronische apparaten. Ook schoonmaakkosten kunnen hierbij horen. In 41% van de gevallen vindt geen juiste afrekening plaats, blijkt uit de eerste bevindingen van het Huurteam Utrecht. De servicekosten die kamerbewoners betalen variëren sterk: van 20 euro per maand tot 195 euro per maand.

Het Huurteam Utrecht is er voor iedereen die op kamers woont in de gemeente Utrecht. Het huurteam komt langs en toetst de huurprijs van de kamer aan de wettelijke normen. Ook kijkt het huurteam naar het huurcontract en eventueel achterstallig onderhoud of gebreken van de woning. Het Huurteam Utrecht werkt onafhankelijk. Bovendien is de hulp van het huurteam gratis voor de huurder. Het Huurteam Utrecht is een pilot op initiatief van USF Studentenbelangen en de gemeente Utrecht. Stade Advies heeft in opdracht van deze partijen het Huurteam Utrecht opgezet. De pilot loopt tot 1 juli van dit jaar. Of de gemeente het project hierna een vervolg geeft, is nog niet duidelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator van het Huurteam Utrecht, Susanne van der Lugt. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 51 05 88 14.

Mocht u een interview willen met een kamerbewoner, verhuurder of met een van de Huurteam-medewerkers, dan kunt u ook bij haar terecht. Ook voor de tussenevaluatie kunt u bij haar terecht.
"www.huurteam-utrecht.nl":http://www.huurteam-utrecht.nl/