Nieuws Vliegende start onderzoek woonwensen studenten

Vliegende start onderzoek woonwensen studenten

kences-logoUtrecht – Al 20.000 studenten hebben meegedaan aan het landelijk onderzoek naar woonwensen onder studenten. Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting startte vorige week de online enquête, die onderdeel is van de landelijke monitor studentenhuisvesting. Hoger onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters werken hierbij samen. De uitkomsten van het onderzoek bieden krachtige marktinformatie voor realisatie van goede en betaalbare studentenhuisvesting. Meedoen aan het woonwensenonderzoek kan nog tot 1 mei, onder de deelnemers wordt een Ipad verloot.

Vanaf 17 maart tot 1 mei vraagt Kences op www.wonenalsstudent.nl aan studenten hoe zij willen wonen. Juist in deze tijd met grote veranderingen op komst (zoals mogelijke invoering van een leenstelsel en afschaffing van de ov studentenkaart) is er inzicht nodig in de ontwikkeling van woonwensen. Daarmee kan het juiste aantal en soort studentenwoningen per studentenstad voor de komende jaren worden bepaald. De rapportage met inzicht in woonwensen is alleen beschikbaar in steden met voldoende respons. De uitkomsten van het onderzoek bieden onmisbare marktinformatie aan studentenhuisvesters, overheden en hoger onderwijsinstelingen. Het ministerie van BZK, Vereniging Hogescholen en de VSNU werken mee aan dit onderzoek. Vorig jaar deden ruim 30.000 studenten mee aan de enquête.

De monitor is een initiatief van Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK. De monitor is onderdeel van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting, dat in 2011 door de landelijke overheid, gemeenten, onderwijsinstellingen, studentenvakbond en studentenhuisvesters ondertekend is. De monitor bestaat uit een kwantitatieve en kwalitatieve rapportage. Het kwantitatieve deel geeft inzicht in studentenaantallen per stad en kent als basis de OCW-Referentieraming. Het kwalitatieve deel geeft inzicht in de woonsituatie en de woonwensen van studenten en is gebaseerd op het lopende woonwensenonderzoek. Onderzoeksbureau ABF voert de monitor uit voor Kences.

Kences presenteert de nieuwste monitor studentenhuisvesting op het Landelijk Congres Studentenhuisvesting, dat dit jaar plaatsvindt op 1 oktober 2014 in kennisstad Eindhoven. Na het congres zijn de rapportages met uitkomsten van het onderzoek beschikbaar op www.wonenalsstudent.nl

Bron: site van de Kences