Ken je rechten Huurverlaging aanvragen

Huurverlaging aanvragen

Het ministerie van BZK stelt elk jaar een wettelijk percentage vast waarmee de kale huurprijs verhoogd mag worden. De huurverhoging per 1 juli 2019 is vastgesteld op maximaal 3,1%. De verhuurder mag dit jaar één keer de kale huur met dit percentage verhogen, zolang de huurprijs van de kamer niet boven de maximale huurprijs uitkomt. De aankondiging van de huurverhoging moet minimaal twee maanden van tevoren door jou ontvangen zijn.

Huurverlaging aanvragen 

Als je denkt dat je teveel huur betaalt, dus wanneer de kale huurprijs boven de maximale huurprijs ligt, kun je een huurverlaging aanvragen. Dit werkt als volgt: laat binnen zes maanden na het aangaan van de huurovereenkomst de huurprijs toetsen door de Huurcommissie. Deze bepaalt wat een redelijke huur is. Als de huur te hoog is, kun je het teveel betaalde bedrag terugkrijgen.

Ook ná zes maanden kun je nog een procedure tot huurverlaging starten, maar deze is ingewikkelder en duurt langer. Bovendien gaat in dit geval de door de Huurcommissie vastgestelde lagere huurprijs pas in vanaf het moment dat je de huurverlaging hebt aangevraagd en kun je dus geen geld met terugwerkende kracht terugkrijgen.

Als na een huurverhoging blijkt dat je teveel betaalt of als er iets anders niet klopt, vraag dan aan je verhuurder hoe het zit. Kom je er met je verhuurder niet uit, dan kun je bezwaar maken bij de Huurcommissie. Laat uiterlijk binnen zes weken nadat de nieuwe huurprijs is ingegaan schriftelijk aan je verhuurder weten dat je bezwaar maakt bij de huurcommissie.

Of neem contact op met VIDIUS Rechtshulp. Zij kunnen je hulp bieden bij je eerste stap naar de Huurcommissie.

Laat je all-in huur splitsen

Soms huur je een kamer voor een zogenaamde all-in prijs. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de kale huur en de bijkomende kosten. Je weet dan niet hoeveel je aan huur betaalt en hoeveel aan voorschot op de servicekosten. Daarom kun je altijd bezwaar maken tegen een all-in prijs. Dat levert je een huurprijs op waarbij de kale huur op 55% gaat naar website van huurcommissie van de maximaal toegestane huur wordt gesteld en de servicekosten op 25% gaat naar website van huurcommissie van dat bedrag.

Voor meer informatie over all-in huur kun je op de site van de Huurcommissie terecht.