Nieuws College van B&W: Studentenhuisvesting in gemeentegebouw Ravellaan 96

College van B&W: Studentenhuisvesting in gemeentegebouw Ravellaan 96

logo_gem_utrechtUtrecht – Het college van B&W stelt de raad voor een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruiken van het gebouw Ravellaan 96 voor ten hoogste 250 studentenkamers en aanvullende functies. De gemeente is eigenaar van het kantoorgebouw Ravellaan 96, dat vrij komt vanaf oktober 2014 door de verhuizing van de gemeente naar het stadskantoor.

De gemeente Utrecht geeft hoge prioriteit aan uitvoering van het programma Leegstand en Transformatie in de stad en wil daarbij het goede voorbeeld geven. Een tijdelijke exploitatie van 10 jaar met studentenhuisvesting en levendige functies (kleinschalige horeca, ZZP-ers) biedt op dit moment de meeste voordelen. Het is belangrijk om snel in te spelen op de grote behoefte aan studentenhuisvesting in onze stad. De tijdelijke invulling met studenten voorkomt leegstand en draagt bij aan de gebiedskwaliteit en levendigheid van de wijk Welgelegen, waar de Ravellaan in ligt.

Het gebouw Ravellaan 96 heeft de bestemming ‘kantoor’. Om het gewenste gebruik mogelijk te maken, is het noodzakelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. Op grond van uitspraak van de rechtbank kan de gemeente een tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 5 jaar verlenen. Voor een exploitant is 5 jaar echter niet rendabel. Om die reden wordt de raad voorgesteld een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een permanente invulling met studentenwoningen. De tijdelijke exploitatie wordt dan privaatrechtelijk geregeld, doordat de gemeente eigenaar is van het pand en de aanbesteding voor maximaal 10 jaar wordt gegund aan een exploitant. Hier is ook over gesproken met bewoners verenigd in het Belangenoverleg Buurt Welgelegen (BBW). De afgelopen maanden is uitgebreid aandacht besteed aan participatie door o.a. meerdere gesprekken met BWW en een informatie- en participatieavond.

Bron: utrecht.nl