Nieuws Commissie Toekomst Studentenhuisvesting Utrecht adviseert gemeente en provincie Utrecht over toekomst jongerenhuisvesting

Commissie Toekomst Studentenhuisvesting Utrecht adviseert gemeente en provincie Utrecht over toekomst jongerenhuisvesting

*Maandag 19 oktober overhandigt de commissie haar advies over hoe de positie van jongeren op de Utrechtse woningmarkt verbeterd kan worden, aan wethouder Bosch. Utrecht komt met ruim 30.000 kamerbewoners nog steeds meer dan 2000 kamers tekort, omdat de doorstroming naar zelfstandige woningen stokt. Dit leidt tot wantoestanden op de kamermarkt. Jongeren betalen gemiddeld 120 euro per maand te veel voor hun kamer en zeker 10% woont in brandonveilige panden. De commissie komt met maatregelen die op korte termijn deze wantoestanden aanpakken en binnen tien jaar het tekort aan starterswoningen oplossen waardoor de doorstroming op gang komt.*

De commissie onderbouwt in haar advies aan de gemeente de volgende aanbevelingen:

– het instellen van huurteams in Utrecht met als doel het ondersteunen van kamerbewoners en andere huurders bij het bezwaar maken van een te hoge huur bij de huurcommissie en het beëindigen van brandonveilige woonsituaties. In o.a. Amsterdam, Den Haag en Nijmegen is dit een groot succes.

– het ontwikkelen van een extra bouwprogramma van 7.500 nieuwbouw één en twee kamerwoningen in tien jaar voor mensen onder de 35 jaar. Hierbij worden acht locaties genoemd waar nieuwbouw in hoge dichtheden gerealiseerd kan worden.

– het herbestemmen van leegstaande kantoorpanden naar woningen.

– Een andere insteek met betrekking tot het afgeven van een omzettingsvergunning aan eigenaren van onzelfstandige panden.

*Over de commissie Toekomst Studentenhuisvesting Utrecht*
De commissie is een initiatief van USF Studentenbelangen; de Utrechtse studentenvakbond en wordt voorgezeten door professor Pieter Hooimeijer, hoogleraar Sociale Geografie en Demografie aan de Universiteit Utrecht. Door bundeling van krachten van Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, corporatie SSH, het nieuwe startersbedrijf van SSH en Mitros en USF Studentenbelangen is de commissie gekomen tot een gedegen advies met aanbevelingen hoe er op een duurzame wijze daadwerkelijk iets kan veranderen aan de studentenhuisvesting in Utrecht. De commissieleden hebben elkaar goed kunnen vinden in de standpunten. Nu is de politiek aan zet!