Nieuws Debat aanpak huisjesmelkers in de Tweede Kamer

Debat aanpak huisjesmelkers in de Tweede Kamer

*Op 4 september staat een algemeen overleg in de kamer gepland met de minister voor Wonen, Wijken en Integratie.* Het debat zal gaan over de aanpak van huisjesmelkers en onrechtmatige bewoning. Aanleiding voor dit debat is o.a. de *huisjesmelker-van-het-jaar* verkiezing, een initiatief van ROOD.

Huurders van onzelfstandige woonruimte stappen niet vaak naar de Huurcommissie, terwijl veel van hen wel in hun recht staan. Huisbazen vragen dikwijls torenhoge huren die ver boven de huurprijsgrens van VROM liggen. Het ministerie heeft onlangs onderzoek gedaan naar de drempels die huurders ervaren in hun gang naar de Huurcommissie. Dit onderzoek zal ook in dit debat aan de orde komen.