Nieuws Geen buitenlandse studenten meer in Zuilen

Geen buitenlandse studenten meer in Zuilen

*UTRECHT – De universiteit heeft met woningcorperatie SSH afgesproken dat vanaf volgend collegejaar geen buitenlandse studenten meer in Zuilen worden gehuisvest. Reden is een nieuwe serie inbraken in de Kerstvakantie.*

De buurt rond de Cromwijcklaan kwam ook afgelopen najaar al in het nieuws vanwege een serie inbraken. Buitenlandse Erasmusstudenten klaagden toen, onder meer in het Ublad, over de onveiligheid en over de geringe betrokkenheid van de SSH. Hoewel de woningcorporatie naar aanleiding van die incidenten maatregelen heeft genomen om de woningen beter tegen inbraak te beschermen, was het in de Kerstvakantie weer mis. Tot overmaat van ramp kregen buitenlandse studenten die de SSH belden, een bandje te horen met een Nederlandstalig keuzemenu.

In de huisvestingscommissie van de Universiteitsraad zei Willemijn Zwart (VUUR) deze week dat de studenten erg zijn geschrokken en zich door de SSH belazerd voelen. Collegelid Hans Amman meldde dat inmiddels door de politie een groot opsporingsonderzoek in Zuilen is gestart, omdat duidelijk is dat het om meer dan incidenten gaat. Intussen is met de SSH afgesproken dat er geen buitenlandse studenten meer in Zuilen zullen worden gehuisvest. Voor hen wordt ruimte gecreëerd in La Capanna in De Uithof. In één opzicht kon Amman de raadsleden al vast gerust stellen. Er is onder de buitenlandse studenten een folder ‘Houd de dief’ verspreid. In het Engels!

Bron: www.ublad.uu.nl