Nieuws ”Geen studentenhuizen erbij”

”Geen studentenhuizen erbij”

*UTRECHT – Verontruste bewoners van Zuilen willen dat er een einde komt aan het groeiend aantal studentenpanden in hun wijk. Door de komst van het grote aantal studenten staat de leefbaarheid onder druk, vinden ze. De studenten zelf zijn niet altijd het probleem. Het zijn ook degenen die de huizen opkopen en niets doen aan het onderhoud ervan. Door: Rene Cazander.*

Het gaat vaak om huiseigenaren die hun woning alleen maar zien als beleggingsobject. Dat is de Zuilenaren een doorn in het oog. Ook voor veel bewoners uit de andere vier Utrechtse Vogelaarwijken (Overvecht, Kanaleneiland, Hoograven en Ondiep) is dit een bron van ergernis.

Deze wijken zijn populair bij huiseigenaren/huisjesmelkers, omdat de huizen hier relatief goedkoop zijn.

Wie een woning ombouwt tot studentenpand, heeft een omzetvergunning nodig. Sinds een paar jaar moet voor deze vergunning per woning gemiddeld 20.000 euro worden betaald. Veel eigenaren hebben verzuimd dit te doen, zodat veel studentenpanden inde stad illegaal zijn. Hoeveel is onbekend.

Ouders die voor vijf jaar een huis kopen voor hun kind, hoeven de 20.000 euro niet te betalen. Maar de eis van het ouderschap is makkelijk te omzeilen, omdat Utrecht hierop nauwelijks controleert. Dat schrijft actiegroep Zuilen in Actie in een brandbrief aan de gemeente.

Onder druk van de huiseigenaren heeft Utrecht een coulanceregeling ingesteld. Iedereen die voor 1 september 2009 alsnog een vergunning heeft aangevraagd, hoefde slechts 5000 euro per woning te betalen. Stadsbreed is dat in 315 gevallen gedaan.

In Zuilen werden vorig jaar in totaal 117 aanvragen voor een omzetvergunning gedaan. 23 keer ging het om oude gevallen. Voorzitter Beukers van de wijkraad Noordwest, waar Zuilen onder valt, spreekt van het ’topje van de ijsberg.’

De gemeente neemt de klachten uit Zuilen serieus en onderzoekt of er extra maatregelen nodig zijn, aldus wethouder Bosch.

Bron: AD Utrecht 13 januari 2010