Nieuws Gemeentelijke belasting anders innen

Gemeentelijke belasting anders innen

Wethouder Janssen gaat samen met "*USF Studentenbelangen*":http://www.usfstudentenbelangen.nl/cms/ en "*SSH Utrecht*":http://sshu.nl/ onderzoeken hoe gemeentelijke belastingen makkelijker kunnen worden geïnd bij studenten. Nu is dit nog een omslachtige procedure, waarbij de langstzittende bewoner van een pand de rekening op de deurmat krijgt en dan zelf het geld moet gaan innen bij zijn huisgenoten. Een motie van D66 heeft ervoor gezorgd dat de wethouder nu wil bekijken hoe dit anders kan. De USF zou daarnaast graag zien dat het aanvragen van kwijtschelding van deze belastingen gemakkelijker wordt. Het is voor studenten mogelijk om kwijtschelding of korting te vragen op deze belastingen, maar de procedure is lang en er komt een berg papierwerk bij kijken. "Dit moet anders kunnen. Veel studenten wéten nu niet eens dat ze voor korting in aanmerking komen?", zegt voorzitter Osgar ’t Hart van de USF.