Nieuws Meer geld nodig voor studentenhuisvesting

Meer geld nodig voor studentenhuisvesting

*UTRECHT – Sociale studentenhuisvesters hebben meer geld nodig om noodzakelijke nieuwbouwplannen te kunnen realiseren. Dat stellen Kences, het samenwerkingsverband van studentenhuisvesters en Aedes, vereniging van woningcorporaties in reactie op de recente brief over studentenhuisvesting van minister Van Middelkoop aan de Tweede Kamer.*

*Meer studentenwoonruimte nodig*
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister Van Middelkoop dat er meer studentenwoonruimte noodzakelijk is. Daarbij geeft de minister terecht aan dat studenten van grote betekenis zijn voor de steden waar zij wonen: studenten zijn een belangrijke factor in het voorkomen van bevolkingskrimp en ze hebben een aantoonbare economische meerwaarde voor de stad. Kences en Aedes onderschrijven die boodschap. De tekorten dreigen de komende jaren fors op te lopen vanwege de explosief groeiende studentenaantallen en de beperkte investeringsruimte van studentenhuisvesters.

*Krappe beurs*
Studentenhuisvesters hebben nauwelijks goed-verkoopbaar bezit, waardoor verkoopopbrengsten niet kunnen dienen als investeringsruimte. Vanwege de krappe beurs van de student hebben ze lage huurniveaus. Daardoor bieden de huurinkomsten geen ruimte voor de benodigde extra investeringen. Daarnaast zijn er nog de gevolgen van de Vennootschapsbelasting, de Vogelaarheffing en de Integratieheffing, die zorgen voor een forse beperking van de investeringsruimte. Minister Van Middelkoop erkent in zijn brief ook het probleem van de financiering van de nieuwbouwplannen van studentenhuisvesters. ‘Er liggen bij onze deelnemers meerdere projecten op de plank met in totaal 5.500 eenheden, die zonder extra financiering niet van de grond komen’, aldus Vincent Buitenhuis, directeur van Kences. Aedes-voorzitter Marc Calon vult aan: ‘Die projecten moeten van de plank komen. In een tent kun je niet wonen, laat staan studeren.’

*Maatregelen die keihard nodig zijn!*
‘Een demissionair minister maakt geen nieuw beleid’, zegt Vincent Buitenhuis van Kences, ‘maar de erkenning van het tekort en onze moeilijke financiële positie is een goede eerste stap op weg naar een nieuw actieplan. En nieuw beleid is keihard nodig!’. Daarom doen Kences en Aedes een oproep aan een nieuw, missionair kabinet om te komen met een nieuw actieplan studentenhuisvesting, met in elk geval de volgende maatregelen:

– Herinvoering van huurtoeslag voor onzelfstandige studenteneenheden

– Verbetering van financiële condities voor nieuwbouw

– Vereenvoudiging van bouwregels: ‘eenvoudig bouwen’

Herinvoering van huurtoeslag voor onzelfstandige eenheden levert voordeel op voor de student die op kamers woont. Daarnaast leidt het in nieuwbouwprojecten tot meer studentenwoonruimte voor hetzelfde geld en op dezelfde hoeveelheid grond.

Verbetering van financiële condities voor nieuwbouw moet leiden tot een grotere woningproductie bij studentenhuisvesters. Dat kan op diverse manieren. Zoals ontheffing van belastingen, goedkope grond of een lagere rente.

Kortere wachtlijsten en betaalbaarheid staan hoog op de prioriteitenlijst van studenten. Kences pleit dan ook voor een terugkeer naar ‘eenvoudig bouwen’. Door de bouwregels voor studentenwoningen te vereenvoudigen, kan er meer worden gebouwd met dezelfde investering.

Bron: "Kences":http://www.kences.nl/