Nieuws Minister Van Middelkoop: meer studentenwoonruimte nodig

Minister Van Middelkoop: meer studentenwoonruimte nodig

*DEN HAAG – In de periode 2003-2010 is het aantal studenten met ongeveer 28% gestegen. De vraag naar studentenhuizen blijft ook in de toekomst stijgen. Dat blijkt uit een onderzoek ”Contrasten in de kamermarkt” dat minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie op 28 mei jl. naar de Tweede kamer heeft gestuurd. De komende jaren moet er dus lokaal meer woonruimte voor studenten komen.*

Uit het onderzoek komt naar voren dat er grote lokale verschillen zijn. In sommige steden is er sprake van een ontspannen woningmarkt voor studenten en in andere steden juist van een gespannen woningmarkt. In de drie steden Amsterdam, Leiden en Delft is er sprake van een zeer gespannen woningmarkt voor studenten. In zes steden is er voor studenten een gespannen woningmarkt; Den Haag, Eindhoven, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Wageningen. In al deze steden is er lokaal een verdere verbetering van de woningmarktsituatie van studenten nodig. Landelijke aandacht voor studentenhuisvesting blijft nodig maar de inzet moet vooral op lokaal niveau gebeuren.

De uitvoering van het actieplan 2003 heeft in de afgelopen periode laten zien dat gemeenten, studentenhuisvesters en onderwijsinstellingen elkaar goed kunnen vinden. Minister Van Middelkoop is tevreden met deze samenwerking op lokaal niveau en dat moet ook goed blijven, zeker in de gemeenten met een hogere druk op de woningmarkt voor studenten. Daarom zal de minister voor WWI blijvend aandacht vragen voor samenwerking van de betrokken partijen op lokaal niveau om te zorgen dat de nieuwbouwplannen doorgaan.
Om de aandacht voor studentenhuisvesting die de afgelopen jaren is opgebouwd wil de minister ook blijven doorgaan met het inzetten op de punten uit het eerdere actieplan 2002-2010:

– Vergroten van de bekendheid van de mogelijkheden die de Leegstandswet biedt op het gebied van tijdelijke huisvesting;

– Oproepen tot collegiale financiering in de corporatiesector om financiering van nieuwbouwplannen van de Kencesleden mogelijk te maken;

– Vergroten van de bekendheid bij gemeenten van de mogelijkheden van wonen boven winkels en de herbestemming van kantoren;

– Bevorderen van aandacht bij gemeenten voor hospitaverhuur;

– Bevorderen dat gemeenten meer ruchtbaarheid geven aan bevordering van doorstroming op de lokale studentenmarkt;

– Organiseren van lokale bijeenkomsten in de studentensteden om plannen voor studentenhuisvesting concreter te maken.

"hier":http://www.kences.nl/documents/nieuwsberichtenbijlagen/abc2009061649briefministeroverstudentenhuisvestingapril2010.doc de brief van minister Van Middelkoop.

"hier":http://www.kences.nl/documents/nieuwsberichtenbijlagen/abc2009061649aeindrapportquickscanstudentenhuisvesting.pdf het onderzoeksrapport van Laagland

Bron: "Kences":http://www.kences.nl/