Nieuws Te weinig aanbod en te dure kamers groot probleem voor studenten

Te weinig aanbod en te dure kamers groot probleem voor studenten

UTRECHT – Bijna zeventig procent van de Utrechtse studenten vindt de kamerprijzen te hoog en het aanbod van woonruimte te laag. Dit wordt als een grote belemmering ervaren bij het zoeken naar een studentenkamer. Dit blijkt uit onderzoek van USF Studentenbelangen en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) naar de kamernood in Utrecht.

Zevenenzestig procent van de studenten in Utrecht ervaart het tekort aan woningen als een belemmering in hun zoektocht. Hierin vormt Utrecht geen uitzondering op andere studentensteden. De prijzen vormen wel een groter probleem voor Utrechtse studenten dan voor de rest van Nederland. Achtenzestig procent in Utrecht vindt de kamerprijzen te hoog tegen vijftig procent landelijk. Wat betreft de hoogte van de kamerprijzen ligt Utrecht nog steeds op kop samen met Amsterdam. In Utrecht betaalt een student gemiddeld bijna driehonderd euro per maand voor een kamer van 17 vierkante meter.

Verder komt naar voren dat de kwaliteit van kamers relatief onbelangrijk is voor zoekende studenten. Slechts zeventien procent geeft aan de kwaliteit van kamers als een belemmering te zien in hun zoektocht. Dit betekent niet dat het goed gesteld is met de kwaliteit van kamers in Utrecht aangezien bijna een kwart van de uitwonende studenten op zoek gaat naar een nieuwe kamer vanwege het slechte onderhoud. Andere veel genoemde redenen om te zoeken naar een nieuwe kamer zijn de wens naar betere faciliteiten (22%), een grotere kamer (31%) en een goedkopere kamer (28%).

Tevens valt op dat minder studenten gebruik maken van het aanbod van woningcorporaties en kamerbemiddelaars dan in andere steden het geval is. USF Studentenbelangen wijdt dit aan het feit dat de woningcorporatie in Utrecht (SSH Utrecht) nog steeds een wachtlijst heeft van ruim twaalf maanden. Dit kan studenten ontmoedigen zich in te schrijven, omdat zij liever eerder in Utrecht willen gaan wonen. Zeker studenten die nog thuis wonen en die, volgens het onderzoek, gemiddeld 79 minuten naar hun ouderlijk huis moeten reizen.

Uit het onderzoek is te concluderen dat de kamernood in Utrecht nog steeds hoog is. Daarbij komt dat de prijs voor een kamer gemiddeld veertig euro méér is dan de basisbeurs studiefinanciering die studenten krijgen van de overheid. Dit bedrag gaat dus volledig op aan een studentenkamer, terwijl de studie en overige vaste lasten nog betaald moeten worden!

USF Studentenbelangen maakt zich grote zorgen over het weinige aantal concrete plannen voor meer en betere studentenhuisvesting in de toekomst en zal hier in juni dan ook een congres over organiseren.