Nieuws USF Studentenbelangen en ROOD beschermen de student: GEEN huisjesmelker van het jaar 2010

USF Studentenbelangen en ROOD beschermen de student: GEEN huisjesmelker van het jaar 2010

*Tot op heden is elk jaar een verhuurder verkozen tot huisjesmelker van het jaar. Een groot deel van de studenten wordt op dit momenteel echter onder druk gezet door hun huisbaas. Deze dreigende houding van huisbazen treft de studenten. ROOD Utrecht en USF Studentenbelangen kiezen voor de bescherming van deze studenten en vinden het daarom onverantwoord de prijs uit te reiken aan de huisjesmelkers zelf.*

Maar liefst 41% van de klachten noemt intimidatie door hun huisbaas. Het meest schokkend is het aantal studenten wat met fysiek geweld is bedreigd door hun huisbaas. Voorzitter Rood Utrecht Cindy van Rooijen: ”We hebben dit jaar nog nooit zoveel schrikbarende nominaties gekregen. We hebben een rapport opgesteld over de nominaties en bezoeken die afgenomen zijn bij de studenten die hun huisbaas voor deze prijs hebben genomineerd. Hieruit blijkt, ook na contact met de studenten, dat het voor ons dit jaar onmogelijk is om een huisbaas tot huisjesmelker van het jaar uit te roepen. Wij lopen het risico dat de studenten van de desbetreffende huisjesmelker uitgezet zullen worden, of nog erger mishandeld!”

Het rapport wordt samen met de prijs aangeboden aan wethouder Bosch van de gemeente Utrecht. Voorzitter USF Studentenbelangen Joanna O’Connor ”Met deze boodschap willen wij graag dat de gemeente dit onderwerp op de politieke agenda houdt. De gemeente is titlelijk een belangrijke schakel tussen de huurders en verhuurder van studentenwoningen.” Vrijwel alle studenten die aan deze verkiezing hebben deelgenomen geven aan zeer ontevreden te zijn met hun woonsituatie, maar ondernemen geen concrete acties omdat ze niet kunnen overzien wat de gevolgen zijn en bang zijn dat ze het dak boven hun hoofd kwijtraken.

Door de prijs samen met een rapport over de klachten aan te bieden aan de gemeente willen ROOD en USF de problemen rondom studentenhuisvesting nogmaals onder de aandacht brengen. Om het tij te kunnen keren is een actieve sturende rol vanuit de gemeente essentieel. We hopen dan ook dat zij deze gegevens en onze aanbevelingen meeneemt bij de vorming van hun toekomstige beleid over studentenhuisvesting.