Nieuws Utrecht klaar voor huurteams

Utrecht klaar voor huurteams

*UTRECHT – Wethouder Bosch wil graag kijken wat huurteams voor Utrecht kunnen betekenen. ”Ik stond er wat gereserveerd tegenover, maar ik vind dat we het nu echt moeten gaan proberen”, zei de wethouder tijdens de presentatie van de commissie Toekomst Studentenhuisvesting Utrecht op 19 oktober. Of het huurteam komend jaar al kan starten hangt af van de gemeenteraad. Zij zullen geld moeten vrijmaken in de begroting die het college heeft voorgesteld.*

Vorig jaar titlen grote spelers op het gebied van studentenhuisvesting zoals de SSH, Hogeschool en Universiteit plaats in de commissie Toekomst Studentenhuisvesting. De commissie is het initiatief van USF Studentenbelangen, de studentenvakbond van Utrecht. Het advies bevat een viertal onderwerpen die betrekking hebben op studenten- en jongerenhuisvesting.

Maandagmiddag is het advies aan wethouder Bosch overhandigd. Hierop heeft de wethouder toegezegd dat, wat hem betreft, ook Utrecht aan huurteams kan gaan beginnen. Voor USF Studentenbelangen is dit een mijlpaal, aangezien zij al twee jaar probeert de gemeente zover te krijgen om te investeren in een huurteam. USF-voorzitter Joanna O’Connor: ”De misstanden op de Utrechtse kamermarkt zijn enorm. Studenten betalen gemiddeld 120 euro per maand te veel aan huur en ook zijn veel panden niet brandveilig. Een huurteam kan huurders actief begeleiden bij een huurverlaging en ook huisbazen aanschrijven die hun zaken niet op orde hebben. We zijn heel blij dat de gemeente inziet dat dit hard nodig is.”

Het advies dat gisteren is gepresenteerd ging niet alleen over het instellen van een huurteam. De commissie adviseert tevens de bouw van 7500 starterswoningen boven op het bestaande bouwprogramma. Wanneer dit in de komende tien jaar wordt gerealiseerd zal het woningtekort worden teruggedrongen tot slechts drie procent, terwijl in het huidige programma het woningtekort tot zeven procent zal worden beperkt. Ook draagt de commissie verschillende locaties aan waar zogeheten campussen kunnen worden gerealiseerd en adviseert zij de gemeente om een andere insteek te gebruiken bij het uitgeven van een omzettingsvergunning.

Wethouder Bosch beloofde de commissie om in januari met hen te overleggen wat er precies met het advies gedaan gaat worden.