Nieuws Woningen anders toewijzen

Woningen anders toewijzen

*UTRECHT – Breekijzer nodig om vastgelopen woningmarkt op gang te krijgen. Inschrijvingsduur als criterium voor woningtoewijzing heeft z’n langste tijd gehad. ”In het huidige systeem houden we elkaar gevangen. De woningmarkt zit muur- en muurvast. Daardoor stagneren onder meer de plannen voor de Vogelaarwijken.” Door Ineke Inklaar.*

Dat zegt Trees van Haarst; zij is voorzitter van het samenwerkingsverband van woningbouwverenigingen STUW. De verklaring is volgens haar, dat mensen extra selectief zijn als ze een huurwoning aangeboden krijgen. ”Ze hebben zo lang gewacht, dat hun huis dan ook perfect moet zijn. Valt ’t iets tegen, dan weigeren ze.”

Binnenkort maken de corporaties nieuwe afspraken met wethouder Harrie Bosch van wonen.

De doorstroming is erg gering. ”Maar ook omdat huurders de stap naar een kooppand in deze economie niet aandurven, zie je minder verhuizingen,” vertelt Bosch.

Uit onderzoek blijkt dat minima daardoor slechts 13 procent kans hebben om in een huurwoning van keuze terecht te komen. Het streven was, dat dit jaar het slagingspercentage 20 procent zou zijn.

Van Haarst: ”We hebben geprobeerd de beschikbare panden te labelen, zodat ze alleen bij die groep terechtkwamen. Maar daardoor visten de mensen met net iets meer inkomen steevast naast het net.”

Wethouder Bosch vindt dit gebrek aan keuzevrijheid ook ‘ernstig’.’ ”We hebben veel mensen vanwege stadsvernieuwing moeten herhuisvesten. Ook zijn er meer woningzoekenden vanuit bijvoorbeeld de opvang. En vanwege het generaal pardon hebben we huizen voor 500 asielzoekers moeten reserveren.”

Woningbouwverenigingen en gemeente legden in 2007 vast hoe ze het huizenaanbod en de vraag van woningzoekenden beter op elkaar wilden afstemmen.

Maar het luk ze niet de situatie in de Vogelaarwijken Overvecht, Hoograven, Zuilen, Ondiep en Kanaleneiland naar hun hand te zetten, blijkt uit de monitor Prestatieafspraken 2009.

Terwijl het veranderen van het woningbestand – nu is 85 procent sociale huur – als een belangrijk middel wordt beschouwd om de sociale neergang tegen te gaan. Immers: duurdere woningen trekken een ander publiek.

Streven was in die wijken 600 woningen extra te verkopen. In drie jaar tijd zijn er slechts 163 verkocht. Er komen minder woningen vrij dan verwacht.

Ook zijn de corporaties er niet in geslaagd 600 a 800 huurwoningen in een duurder segment te realiseren. Dat is slechts bij 194 appartementen gelukt. En de 600 geplande (koop)woningen voor starters werden er uiteindelijk 132.

”Het tempo zit er nog niet in,” zegt wethouder Bosch. ”Overigens kom je er niet alleen met fysieke maatregelen; een sociaal-economische aanpak is net zo belangrijk.”

Het proces is taaier dan verwacht, constateert ook Van Haarst van de gezamenlijke woningcorporaties. ”Er zijn weinig plekken in de Vogelaarwijken beschikbaar waar we duurdere huur kunnen bouwen.”

En kopers zitten niet te springen om een woning op Kanaleneiland of Overvecht. ”Er gebeurt veel positiefs: qua participatie, qua werkgelegenheidsprojecten. Maar het imago van die wijken is niet positief,” aldus Van Haarst.

Bron: "AD Utrecht":http://www.ad.nl/