Ken je rechten Achterstallig onderhoud

Achterstallig onderhoud

De hoofdregel bij onderhoud luidt: je verhuurder is verplicht het groot onderhoud voor zijn rekening te nemen en jij moet voor het klein onderhoud zorgen. Sommige verhuurders regelen klein dagelijks onderhoud tegen betaling, bijvoorbeeld via de servicekosten.

Klein onderhoud

Onder klein onderhoud valt alles wat door dagelijks gebruik kan slijten of kapot kan gaan. Voor deze zaken moet je dus meestal zelf zorg dragen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • behangen en schilderen van de kamer;
 • vervangen van gebroken ruiten;
 • repareren van deurklinken en -sloten;
 • vervangen van kapotte lampen;
 • uitvoeren van alle overige herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van grove nalatigheid, slordigheid, verwaarlozing of ruwe bewoning door jou of je bezoek.

Groot onderhoud

Voorbeelden van groot onderhoud waar de verhuurder verantwoordelijk is:

 • uitvoeren van buitenschilderwerk;
 • dakreparaties;
 • uitvoeren van onderhoud aan houtwerk van kozijnen en ramen;
 • herstellen van toiletpot, verrotte vloeren etc.

Als de verhuurder niet aan zijn verplichtingen voldoet, vraag je hem eerst of hij alsnog het onderhoud wil uitvoeren. Doet hij dat niet, dan moet je hem daar met een aangetekende brief nogmaals op wijzen. Als de verhuurder dan nog niets doet, heb je vier mogelijkheden om het onderhoud alsnog af te dwingen en twee mogelijkheden om de huurprijs te verlagen of op te schorten.

Manieren om onderhoud af te dwingen

 1. Je kunt de gemeente een inspectierapport laten opstellen. Zij kunnen de verhuurder aanmanen het achterstallig onderhoud te verrichten. Doet de verhuurder dat niet, dan kan de gemeente de reparaties uitvoeren op kosten van de verhuurder. Deze procedure neemt zeer veel tijd in beslag.
 2. Je kunt in een kort geding eisen dat de verhuurder onderhoudswerkzaamheden verricht. De rechtbank bepaalt welk onderhoud de verhuurder moet uitvoeren op straffe van een dwangsom.
 3. Je kunt het onderhoud zelf (laten) uitvoeren en de kosten daarvan terugvorderen bij de verhuurder of verrekenen met de huurprijs. Het onderhoud moet noodzakelijk zijn en de kosten daarvan moeten redelijk zijn. De verhuurder kan zowel het laten uitvoeren van het onderhoud als de voor het onderhoud gemaakte kosten voorleggen aan de rechter.
 4. Je kunt de rechter vragen de huurovereenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Als de rechter daar in meegaat, hoef je minder of geen huur te betalen tot het onderhoud is uitgevoerd.
 1. De onder 2, 3 en 4 genoemde mogelijkheden zijn juridische procedures. Het inroepen van juridische ondersteuning is in deze gevallen aan te raden!